1. Hjem
  2. Produkter
  3. Lønn

Outsourcing lønner seg

Riktig lønn til riktig tid, feriepenger og skatt. Lønnsprosessen er styrt av et strengt og komplekst regelverk. Vi sitter på kompetanse og erfaring som gjør at du kan overlate hele eller deler av prosessen til våre dyktige lønnskonsulenter. 

Slik sparer du tid og penger:

  • Komplett lønnsprosess
  • Delleveranser
  • Back-up tjenester for egen lønnsavdeling/lønnsressurs
  • Rutinemessig rapportering både til myndigheter og private
  • Din virksomhet mottar refusjoner og tilskudd den har krav på og sørger for riktig anvendelse av regler, tariffer etc.
  • Dokumentasjon ift revisjon etc.
  • Ansettelsesavtaler og personalhåndbøker

Kontakt oss om lønn i dag

Telefon: 02918 

E-mail: post@sb1r.no

Våre produkter 

Lønn    Regnskap    Rådgivning

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.