1. Hjem
  2. Produkter
  3. Rådgivning

VIT team

Gjennom vårt søsterselskap TheVIT hjelper vi deg innen økonomi, HR og strategisk ledelse. Tjenestene skreddersys ditt behov og våre erfarne rådgivere bidrar med operativ og rask forbedring i din virksomhet.

 

Vi tilbyr kompetanse innen;

  • forretningsutvikling
  • ledelse
  • økonomi 
  • HR 
  • business intelligence

 

Et VIT team kan bestå av følgende ressurser:

 

En økonomisjef som ivaretar forretningsmessige og økonomiske perspektiver i sin rolle. Som bidrar til virksomhetens suksess med et spesielt fokus på økonomiområdet.

 

En controller utgjør en svært viktig del av teamet med fokus på analyse av nøkkeltall og virksomhetsstyring. De støtter CFO/Økonomisjef og samarbeider tett med våre Business Intelligence spesialister.

 

Spesialiserte Business Intelligence analytikere leverer faktabasert styringsinformasjon som gir grunnlag for bedre beslutninger.

 

Våre regnskapsførere sørger for at økonomisjef og controller har et riktig grunnlag å arbeide ut i fra.

 

Våre HR-rådgivere bistår med utvikling, implementering og sikring av gode HR-prosesser og rutiner for virksomheter. HR-rådgiverne fungerer i tillegg som en aktiv støtte for ledere på alle nivåer.

 

VIT teamet kan, basert på den innsikt vi får i din virksomhet og den kompetanse vi besitter, bli en verdifull sparringspartner ved videreutvikling av strategi og forretningsplaner, og generelt når ledelsen har behov for en diskusjonspartner.

 

 

Våre produkter 

Lønn    Regnskap    Rådgivning

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.