1. Hjem
 2. Produkter
 3. Rådgivning

Ønsker du vekst og fremgang? 

 • Ønsker du å frigjøre tid og spare penger?
 • Vil du øke inntjeningen og redusere tapet?
 • Trenger du bedre likviditet ?
 • Kanskje du har behov for smartere selskapsstruktur, endret bemanningskabal eller riktigere teknologiske løsninger?

Våre rådgivere hjelper deg med bedre planlegging, kontroll og styring på din bedrift. Ta kontakt i dag.

greenCheck.jpg

Rådgivning Basis

 1. Basis regnskapsanalyse
 2. Budsjettering/prognoser
 3. Likviditetsstyring 
 4. Nyetableringer 
 5. Hjelp til dokumenter til styremøter og generalforsamlinger
 6. Controller/økonomiansvarlig
 7. Gjennomgang interne rutiner og prosesser
 8. Bistand forhandling/reforhandling avtaler
 9. Avtalegjennomgang
 10. Bistand oppfølging av ansatte (HR)
 11. Elektronisk bibliotek avtaler

 

Rådgivning Premium

 

 1. Stiftelse av selskaper
 2. Valg av selskapsform
 3. Fusjon/fisjon
 4. Verdiberegning
 5. Investeringsrådgiving
 6. Kapitalendringer/emisjoner
 7. Skatteplanlegging 
 8. Skattefri omdanning
 9. Omorganiseringer, overdragelser og eierskifter 
 10. Mva-planlegging 
 11. Personbeskatning 
 12. Bedriftsbeskatning 
 13. Generasjonsskifte  
 14. Hjelp til forretningsplaner

ANDRE SOM SÅ PÅ DENNE TJENESTEN HAR OGSÅ SETT PÅ